Biologieles.nl is beschikbaar voor elk niveau: van vmbo bk tot gymnasium. In deze blog staan zeven uitgangspunten om de biologie zo toegankelijk, motiverend en relevant mogelijk te maken voor leerlingen van de vmbo onderbouw.

1. Motiverende start van elke les

Biologieles.nl motiveert! Zo start elke paragraaf met Ontdekken: een video die verrast, verbaast of aansluit bij de leefwereld van leerlingen. Via een uitdagende vraag worden leerlingen geprikkeld om de video te verbinden met de leerstof.

2. Leren door te doen

Biologieles.nl biedt veel variatie in lesvormen. Met werkvormen als Energizers, Ontwerpen, Practica en Ontdekken kunnen leerlingen actief aan de slag gaan met het vak, en ervaren ze wat biologie is.

3. Juiste taal en niveau

Elk niveau van Biologieles.nl is afgestemd op de leerling, zodat taalgebruik en didactiek goed aansluiten. Dit bereiken we door te werken met gespecialiseerde teams met vele jaren ervaring voor de klas, zodat ze de leerlingen goed kennen. Vmbo bk en vmbo gt zijn ontwikkeld door twee verschillende teams.

4. Duidelijke structuur

De duidelijke structuur en betrouwbare leerlijn bieden leerlingen het houvast om zelfstandig te werken. Stapsgewijs werken ze aan de leerstof en aan hun zelfvertrouwen.

5. Voldoende uitdaging

Naast reproductie krijgen leerlingen op vaste plekken in de methode uitdagende vragen en opdrachten. Zo wordt elke leerling uitgedaagd op zijn of haar niveau.

6. Het juiste begrippenkader

Biologieles.nl behandelt alle belangrijke begrippen, maar heeft er minder dan traditionele lesmethodes. Doordat het vak niet overladen is met begrippen, wordt het toegankelijker en motiverender voor leerlingen.

7. Veel aandacht voor vaardigheden

Bij de Energizers en Ontwerpen is er veel aandacht voor vaardigheden als samenwerken, plannen, organiseren, presenteren en communiceren. Hierdoor kunnen leerlingen op een veilige manier oefenen met vaardigheden die belangrijk zijn voor hun toekomst.

Biologieles.nl is een moderne lesmethode die inspireert, uitdaagt en ondersteunt om het beste resultaat te halen. Hiervoor kun je boeken en een digitale leeromgeving inzetten.

Probeer nu vrijblijvend