Kies uit maximaal vier workshops om je biologie onderwijs te verrijken. Tijdens deze workshops kun je kennismaken met werkwijzen om het lesgeven motiverender en afwisselender te maken. Of ontdek tijdens de methodedemonstratie hoe inzicht in leerdoel -en niveau van opgaven kan helpen om leerlingen op maat te begeleiden.

Workshop
Ontwerpen in de biologieles

Karin van Zwetselaar, industrieel ontwerper, eindredacteur ontwerpend leren.

Met de natuurwetenschappelijke vaardigheid ‘Ontwerpen’ betrek je leerlingen op actieve wijze bij het vak biologie. Je geeft ruimte aan creativiteit en 21e eeuwse vaardigheden als communiceren, samenwerken en probleemoplossend werken. Tijdens deze workshop krijg je de theorie en tools om ontwerplessen te geven.

✔ Donderdag 27 januari,  van 15.30 – 16.30
✔ Woensdag  16 februari, van 15.00 – 16.00

Inschrijven

Workshop
Activeer je leerlingen met Energizers

Elco Wareman, biologiedocent, docent vakdidactiek hogeschool, auteur Energizers

Tijdens deze online workshop maak je op actieve wijze kennis met Energizers. Je komt in beweging en krijgt meteen leuke voorbeelden om toe te passen in je eigen praktijk. De praktijk wordt onderbouwd met een didactische achtergrond over wat een energizer doet met de leerling, het leren en de motivatie.

✔  Dinsdag 25 januari,  van 16.00 – 17.00
✔  Vrijdag  11 februari,  van 16.00 – 17.00

Inschrijven

Workshop
Bouwen aan biologische concepten

Janneke Verloop, eindredacteur Biologieles.nl en hogeschooldocent lerarenopleiding biologie.

Door als docent rekening te houden met veelvoorkomende misconcepten van leerlingen, kun je beter biologie-onderwijs ontwerpen. In deze bijeenkomst maken we kennis met het verschijnsel misconcepten, en hoe je ze kunt voorkomen. Hiervoor krijg je praktische tools zoals het stellen van hogere orde vragen en concept cartoons.

✔ Maandag 21 februari, van 16.00 – 17.00

Inschrijven

Methodedemonstratie
Lesgeven met Biologieles.nl

Gijs van Hengstum, bioloog, educatief uitgever en curriculumontwikkelaar

Maak kennis met de moderne en motiverende lesmethode Biologieles.nl, en wat deze voor je onderwijs kan betekenen. Ontdek de betrouwbare leerlijn, de variatie in werkvormen, de motiverende video’s, en wijze waarop je leerlingen kunt begeleiden vanuit leerdoelen en niveau van opdrachten. Natuurlijk kun je ook al je vragen stellen aan uitgever en bioloog Gijs van Hengstum.

✔ Maandag 31 januari, van 16.00 – 17.00
✔ Vrijdag 18 februari,   van 15.30 – 16.30

Inschrijven

Inschrijven workshops