Onderzoeken en ontwerpen als bouwstenen van je biologieles

In het nieuwe curriculum voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs zullen onderzoeken en ontwerpen een belangrijke rol spelen, [...]