Via het slimme leerlingen-dashboard kun je als docent gemakkelijk zien hoe je leerlingen het doen, tijdens het maken van thema’s en paragrafen. Je krijgt inzicht in beheersing van de leerdoelen, en het niveau van opgaven. De opdrachtenniveaus (Kennis, Begrip, Toepassing en Inzicht) zijn vergelijkbaar met die van Bloom en RTTI.

Evalueren op leerdoelen

Leerdoelen spelen een centrale rol in het leren bij Biologieles. Elke paragraaf begint met een overzicht van de leerdoelen. Ook zijn alle opgaven gekoppeld aan de leerdoelen, en worden de leerdoelen bijgehouden in het leerlingen-dashboard.

Bij elke opdracht wordt het resultaat vertaald naar het bijbehorende leerdoel. Dankzij de kleur heb je als docent en leerling vervolgens snel een beeld hoe het gaat met de beheersing van deze leerdoelen. Door meerdere opgaven over dit leerdoel te maken, wordt dit beeld steeds nauwkeuriger bijgesteld. Er staat zelfs een percentage in.

Zo kun je, tijdens het verwerken van de leerstof, zien welke leerdoelen goed worden beheerst door een leerling, en welke leerdoelen nog aandacht nodig hebben. Dit overzicht kunnen leerlingen ook van zichzelf zien. Het biedt mogelijkheden voor gepersonaliseerd leren en formatieve evaluatie.

Evalueren op beheersingsniveau opgaven

Daarnaast toont het leerlingen-dashboard het beheersingsniveau van de opgaven. Ook deze worden bijgewerkt met iedere opgave, en verschijnen in de signaalkleuren.

De beheersingsniveaus worden weergeven in de niveaus Kennis, Begrip, Toepassing en Inzicht. Deze niveaus zijn te vergelijken met bijvoorbeeld Bloom en RTTI. Kennis en Begrip gaan over het kennen van de leerstof. Toepassing en Begrip behandelen de beheersing op een hoger niveau.

Dankzij de niveaus kun je als docent sneller zien hoe het gaat met leerlingen, en waar het beter kan.

Tijd besparen

Met een ‘gewoon’ leerlingen-dashboard kun je als docent zien hoe de leerlingen de opgaven maken. Maar met 10 tot 20 opgaven per paragraaf, en ook nog eens 20 tot 30 leerlingen in elke klas, kost het veel tijd om dit allemaal te bestuderen.

Daarom vertaalt het ‘slimme’ leerlingen-dashboard van Biologieles de resultaten naar een hoger niveau. Zo kun je als docent snel inzicht kunt krijgen in hoe je leerlingen het doen. Hiervoor biedt het dashboard inzicht in beheersing van leerdoelen en opdrachtenniveau.

BeheersingsniveauOnvoldoende beheersingVoldoende beheersing
Kennis en begripDe leerling kent de leerstof onvoldoende, en kan het beste de leerstof nog eens goed bestuderen.De leerling kent de leerstof, en is er klaar voor om deze toe te passen op een hoger niveau.
Toepassing en inzichtDe leerling heeft moeite om de leerstof toe te passen op een hoger niveau.
Meer oefenen met uitdagende opdrachten kan beter helpen dan de leerstof nogmaals bestuderen.
De leerling kan de leerstof toepassen op een hoger niveau, en is misschien wel toe aan een nieuwe uitdaging.

Maak kennis met de nieuwe biologie lesmethode

Biologieles.nl is een nieuwe lesmethode voor alle niveaus van het voortgezet onderwijs. Je kunt starten met leerjaar 1 vanaf volgend schooljaar.

Ben je nieuwsgierig wat Biologieles voor jou en je leerlingen kan betekenen? Kijk dan rond op deze website of vraag een proeflicentie aan. Vanaf oktober 2019 kun je als docent de digitale leeromgeving proberen.

Heb je nog vragen? Neem contact op.