Biologieles.nl wordt gemaakt door een team van meer dan tien biologiedocenten en educatieve auteurs, met als missie om het biologieonderwijs te voorzien van een moderne, motiverende en betaalbare lesmethode.

Brigitte Heijungs
Eindredacteur en auteur vmbo

Motivatie
“Ik wil dat leerlingen weten waarom ze iets leren, juist op het vmbo. Wat ze ook doen of gaan doen – hun leven is biologie. Door dit besef kun je de leerlingen beter voorbereiden op een toekomst buiten school. Ik probeer leerlingen enthousiast te maken voor de biologie, met oog voor kwaliteit en verschillen tussen leerlingen.”

Biografie
Docent biologie Vmbo, Auteur lesmaterialen (BvJ), Lid innovatieteam, Sectievoorzitter, Leerjaarcoördinator, Projectleider opbrengstgericht werken, Assessor Hogeschool Utrecht.

Rob Melchers
Eindredacteur en auteur vmbo

Motivatie
Leerlingen moeten zich voorbereiden op een sterk veranderende samenleving, waarin nieuwe vaardigheden nodig zijn. Vanuit deze visie zet ik me in om leerlingen te activeren en enthousiasmeren voor biologie. Dat doe ik door nieuw materiaal en nieuwe werkvormen te ontwikkelen zonder daarbij ervaringen uit het verleden uit het oog te verliezen.

Biografie
Docent biologie en natuurkunde, Mentor, Examensecretaris, Auteur lesmaterialen (Biologie actief, Biologie interactief, Bekijk het, Biologie voor jou, Newton), Leerstofontwikkelaar Kunskapsskolan.

Martine Verberne
Eindredacteur en auteur havo/vwo

Motivatie
“Ik hou ervan om stof gestructureerd aan te bieden op zo’n manier dat elke leerling de hoogste leeropbrengst heeft. Hoewel ik creatief ben, zal ik ook diegene zijn die de structuur in de gaten houdt en zorgt dat het allemaal niet te overweldigend wordt voor de leerling.”

Biografie
Docent biologie, docent Science, NLT & Wetenschapsoriëntatie, ICT-coördinator onderbouw, E-coach voor collegadocenten,  Oprichter Youtubekanaal BestBiologisch

Karin van Zwetselaar
Eindredacteur Ontwerpen

Motivatie
“Andere inzichten. Andere mogelijkheden. Andere aanpak. Andere oplossingen. Ik stimuleer creatief denken en doen, op eenvoudige en verhelderende wijze. Deze vaardigheden zijn waardevol voor uitdagingen van nu, voor de steeds veranderende toekomst, en om de wereld mooier te maken.”

Biografie
Docent VO, Inspirator & ontwikkelaar ontwerpend leren, onder andere Vakkanjers, O&O, Industrieel ontwerper.

Gijs van Hengstum
Uitgever

Motivatie
“Biologie is een prachtig vak met zoveel facetten, zoveel schoonheid, zoveel diversiteit en zoveel raakvlakken met het leven van alles en iedereen. Dat wil ik meegeven aan de methode en elke scholier die het vak volgt op school. Daarnaast is het mijn missie om met deze lesmethode biologiedocenten te ondersteunen bij het geven en ontwikkelen van het vak, op een manier die goed bij ze past.”

Biografie
Bioloog, Uitgever Biologie voor jou, Clustermanager bèta Kunskapsskolan, Docent wetenschapscommunicatie Radboud Universiteit, Hoofdredacteur scholierenmagazines.

Maaike Borgers
Auteur

Motivatie
“Waar anderen chaos zien, creëer ik overzicht. Dit doe ik bij het organiseren van evenementen én bij het overbrengen van informatie, bijvoorbeeld in het klaslokaal en het ontwikkelen van lesmateriaal. Met een praktische en zorgvuldige insteek zet ik mijn creativiteit in bij het ontwerpen van werkvormen.”

Biografie
Biologiedocent, Brugklasmentor, Congresontwikkelaar Onderwijs, Begeleider en Organisator Summerschool Junior.

Jaap van Hengstum
Software specialist

Motivatie
“Ik heb inmiddels 25 jaar ervaring als architect en ontwikkelaar van bedrijfs-software, en heb daarnaast een brede interesse voor alles wat met techniek en computers te maken heeft. Met deze ervaring help om de digitale leeromgeving van Biologieles.nl op maat aan te passen en alles uit de software te halen wat erin zit.”

Biografie
Software architect, Software engineer

Jorinde Post
Auteur

Motivatie
“Het leven is zo mooi. Kijk om je heen en laat je verrassen. Dat kan overal, ook op school. Goed lesmateriaal leidt natuurlijk tot goede resultaten. Maar ook tot plezier en verbazing.”

Biografie
Zelfstandig auteur. Redacteur van zeer diverse lesmaterialen (waaronder Symbiose) en toetsen.

Yvonne Roelofs
Redacteur digitale leeromgeving

Motivatie
“Ik ben handig met computers en heb als informatiespecialist bijgedragen aan het overzichtelijk presenteren van gegevens in online omgevingen, zoals dashboards. Ook mijn kennis van Serious Gaming wil ik graag inzetten om het onderwijs te innoveren. Zo kan ik mijn passie voor biologie overdragen aan jongere generaties.”

Biografie
Bioloog, Applicatiebeheerder, Ontwerper online dashboards,  Serious Gaming Designer, Informatieanalist, TOA.

Theo de Rouw
Auteur

Motivatie
“Met het auteurswerk kan ik op een andere en intensieve manier met biologieonderwijs bezig zijn. Het verscherpt mijn inzicht hoe ik biologie kan brengen om leerlingen te interesseren voor biologie, zowel in de lesmethode als op school.”

Biografie
Docent MHV biologie, Educatief auteur NL&T en Biologie voor jou, Onderzoekscocoördinator academische opleidingsscholen, Coach leraren ontwikkel fonds, Werkplekbegeleider

Eline Visser
Auteur

Motivatie
“Ik streef ernaar om leerlingen uit te dagen op een frisse manier, die ruimte geeft voor eigen verantwoordelijkheid en inzicht in het eigen leerproces. Zo blijven ze nieuwsgierig en kritisch in het proces van leren en ontdekken.”

Biografie
Docent Biologie, Educatief auteur, Begeleiding talentontwikkeling, Mentor.

Elco Wareman
Auteur en ontwikkelaar Energizers

Motivatie
“Biologie is bij uitstek het vak waarbij het dagelijks leven en wetenschap elkaar ontmoeten. Door het enthousiasme van leerlingen wordt het onderwijs relevant. Hoe meer ze vragen en vertellen hoe meer ik hen kan betrekken in de stof. Op die manier sluit de leerstof aan bij het leven van de leerling.”

Biografie
Docent Biologie, Docent Mens en Natuur, Educatief auteur bij diverse organisaties en scholen, Zanger en Songwriter, Pleegvader.

Mike Boor
Redacteur digitale leeromgeving

Motivatie
“De combinatie van biologie, het overdragen van kennis én mijn computervaardigheden kan ik inzetten voor het ontwikkelen Biologieles. Het lijkt mij ontzettend mooi als straks mijn kinderen deze lesmodules gaan gebruiken.”

Biografie
Milieukundige, ICT’er

Biologieles.nl

Wil jij kennismaken met de nieuwe biologie lesmethode voor het voortgezet onderwijs? Kijk dan op de homepage van deze website, of vraag een proeflicentie aan.

Probeer vrijblijvend