Over Exact Educatie | Biologieles.nl

De educatieve uitgeverij Exact Educatie is begin 2019 opgericht om bètadocenten te voorzien van moderne en motiverende lesmaterialen. Op dit moment ontwikkelen we de lesmethode Biologieles.nl. Dit doen we met een redactie van zo’n tien biologiedocenten en educatieve auteurs, waarvan er velen sinds de oprichting bij de uitgeverij betrokken zijn.

Met de oprichting van Exact Educatie willen we zorgen dat er meer diversiteit komt in de educatieve uitgeefsector, zodat goed en betaalbaar onderwijs weer centraal komt te staan bij de ontwikkeling van lesmaterialen.

Gijs van Hengstum
Educatief uitgever en bioloog

Motivatie
De biologie is een springlevend vak, maar in de bestaande lesmethodes lijkt de tijd soms stil te staan. Daarom zijn we met een team van meer dan tien auteurs aan Biologieles.nl begonnen. We ontwikkelen een lesmethode die leerlingen net zo enthousiast maakt over biologie als wij dat zijn. Ook bieden we docenten moderne ICT, en een grote keuze aan lesvormen. Biologieles.nl is geen strakke jas, maar biedt een gereedschapskist aan didactische tools, zoals onderzoeken, ontwerpen, energizers en spannende contexten.

Biografie
Bioloog, Uitgever Biologie voor jou, Clustermanager bèta Kunskapsskolan, Docent wetenschapscommunicatie Radboud Universiteit, Hoofdredacteur scholierenmagazines.

Martine Verberne
Eindredacteur en auteur havo/vwo

Motivatie
“Ik hou ervan om stof gestructureerd aan te bieden op zo’n manier dat elke leerling de hoogste leeropbrengst heeft. Hoewel ik creatief ben, zal ik ook diegene zijn die de structuur in de gaten houdt en zorgt dat het allemaal niet te overweldigend wordt voor de leerling.”

Biografie
Docent biologie, docent Science, NLT & Wetenschapsoriëntatie, ICT-coördinator onderbouw, E-coach voor collegadocenten,  Oprichter Youtubekanaal BestBiologisch

Brigitte Heijungs
Eindredacteur en auteur vmbo

Motivatie
“Ik wil dat leerlingen weten waarom ze iets leren, juist op het vmbo. Wat ze ook doen of gaan doen – hun leven is biologie. Door dit besef kun je de leerlingen beter voorbereiden op een toekomst buiten school. Ik probeer leerlingen enthousiast te maken voor de biologie, met oog voor kwaliteit en verschillen tussen leerlingen.”

Biografie
Docent biologie Vmbo, Auteur lesmaterialen (BvJ), Lid innovatieteam, Sectievoorzitter, Leerjaarcoördinator, Projectleider opbrengstgericht werken, Assessor Hogeschool Utrecht.

Rob Melchers
Eindredacteur en auteur vmbo

Motivatie
Leerlingen moeten zich voorbereiden op een sterk veranderende samenleving, waarin nieuwe vaardigheden nodig zijn. Vanuit deze visie zet ik me in om leerlingen te activeren en enthousiasmeren voor biologie. Dat doe ik door nieuw materiaal en nieuwe werkvormen te ontwikkelen zonder daarbij ervaringen uit het verleden uit het oog te verliezen.

Biografie
Docent biologie en natuurkunde, Mentor, Examensecretaris, Auteur lesmaterialen (Biologie actief, Biologie interactief, Bekijk het, Biologie voor jou, Newton), Leerstofontwikkelaar Kunskapsskolan.

Janneke Verloop-Meijer
Eindredacteur

Motivatie
“Als leerlingen zich verwonderen over de natuur en vragen gaan stellen, vind ik dat prachtig.
Biologie speelt in allerlei aspecten van de samenleving een steeds grotere rol. Biologieles.nl ziet kans nieuwe werkvormen te kiezen en benadert biologie van een originele en creatieve kant. Mooi en inspirerend om mee te werken aan een methode die echt iets unieks te bieden heeft.”

Biografie
Hogeschooldocent Lerarenopleiding Biologie Hogeschool Rotterdam, Organisator Nibi-conferentie, coördinator internationalisering, docent vmbo, Bioloog.

Karin van Zwetselaar
Eindredacteur Ontwerpen

Motivatie
“Andere inzichten. Andere mogelijkheden. Andere aanpak. Andere oplossingen. Ik stimuleer creatief denken en doen, op eenvoudige en verhelderende wijze. Deze vaardigheden zijn waardevol voor uitdagingen van nu, voor de steeds veranderende toekomst, en om de wereld mooier te maken.”

Biografie
Docent VO, Inspirator & ontwikkelaar ontwerpend leren, onder andere Vakkanjers, O&O, Industrieel ontwerper.

Jorinde Post
Auteur

Motivatie
“Het leven is zo mooi. Kijk om je heen en laat je verrassen. Dat kan overal, ook op school. Goed lesmateriaal leidt natuurlijk tot goede resultaten. Maar ook tot plezier en verbazing.”

Biografie
Zelfstandig auteur. Redacteur van zeer diverse lesmaterialen en toetsen.

Yvonne Roelofs
Redacteur digitale leeromgeving

Motivatie
“Ik ben handig met computers en heb als informatiespecialist bijgedragen aan het overzichtelijk presenteren van gegevens in online omgevingen, zoals dashboards. Ook mijn kennis van Serious Gaming wil ik graag inzetten om het onderwijs te innoveren. Zo kan ik mijn passie voor biologie overdragen aan jongere generaties.”

Biografie
Bioloog, Applicatiebeheerder, Ontwerper online dashboards,  Serious Gaming Designer, Informatieanalist, TOA.

Marieke Theunissen
Auteur vmbo

Motivatie
“Goed onderwijs is onderwijs dat past bij de leerling. Daarom spreek ik leerlingen zoveel mogelijk aan op hun niveau, zoals met het taalgebruik en door aan te sluiten bij hun belevingswereld. Op deze manier wil ik leerlingen motiveren voor dit prachtige vak en ze een stukje van mijn passie meegeven.”

Biografie
Docent biologie, Mentor, Fysiotherapeut.

Eline Visser
Auteur

Motivatie
“Ik streef ernaar om leerlingen uit te dagen op een frisse manier, die ruimte geeft voor eigen verantwoordelijkheid en inzicht in het eigen leerproces. Zo blijven ze nieuwsgierig en kritisch in het proces van leren en ontdekken.”

Biografie
Docent Biologie, Educatief auteur, Begeleiding talentontwikkeling, Mentor.

Elco Wareman
Auteur en ontwikkelaar Energizers

Motivatie
“Biologie is bij uitstek het vak waarbij het dagelijks leven en wetenschap elkaar ontmoeten. Door het enthousiasme van leerlingen wordt het onderwijs relevant. Hoe meer ze vragen en vertellen hoe meer ik hen kan betrekken in de stof. Op die manier sluit de leerstof aan bij het leven van de leerling.”

Biografie
Docent Biologie, Docent Mens en Natuur, Educatief auteur bij diverse organisaties en scholen, Zanger en Songwriter, Pleegvader.

Mike Boor
Redacteur digitale leeromgeving

Motivatie
“De combinatie van biologie, het overdragen van kennis én mijn computervaardigheden kan ik inzetten voor het ontwikkelen Biologieles. Het lijkt mij ontzettend mooi als straks mijn kinderen deze lesmodules gaan gebruiken.”

Biografie
Milieukundige, ICT’er

Maaike Borgers
Auteur

Motivatie
“Waar anderen chaos zien, creëer ik overzicht. Dit doe ik bij het organiseren van evenementen én bij het overbrengen van informatie, bijvoorbeeld in het klaslokaal en het ontwikkelen van lesmateriaal. Met een praktische en zorgvuldige insteek zet ik mijn creativiteit in bij het ontwerpen van werkvormen.”

Biografie
Biologiedocent, Brugklasmentor, Congresontwikkelaar Onderwijs, Begeleider en Organisator Summerschool Junior.