Bij de start van elk thema komen we met zoveel mogelijk auteurs bijeen om de opzet van de leerlijn te bespreken. In dit geval voor het thema Liefde en seksualiteit (Voortplanting).

Een inspirerende en productieve auteursvergadering over de opzet van het thema ‘Liefde en seksualiteit’ voor leerjaar 2 van de biologie onderbouw.

Met de leerdoelen en begrippen onderstrepen we de insteek om in dit thema meer ruimte te scheppen voor de sociaal-emotionele kanten dan de traditionele biologie lesmethodes doen. Ook kiezen we in Biologieles.nl bewust voor een positievere toonzetting. Niet alleen maar de geslachtsziektes, ongewenste zwangerschappen en instanties waarschuwen, maar ook aandacht voor de fijne kanten van de liefde, met begrippen als Verliefdheid, Vrijen en Relatie.

Biologieles.nl is een moderne lesmethode die inspireert, uitdaagt en ondersteunt om het beste resultaat te halen. Hiervoor kun leerboeken en een digitale leeromgeving inzetten.

Probeer nu vrijblijvend