De ontwerp-paragrafen van leerjaar 1 staan in de digitale leeromgeving! Door middel van deze leerlijn maken leerlingen zich de natuurwetenschappelijke ontwerpvaardigheden eigen, en leren ze om de biologische vakinhoud toe te passen in een ontwerp.

En daarnaast, het is natuurlijk een superleuke manier om met biologie bezig te zijn! Leerlingen kunnen met elkaar aan de slag en hun creativiteit de ruimte geven, terwijl ze de relevantie van het vak ontdekken.

Meer weten?
Docenten vertellen over hun ervaringen met ontwerpen in Brugklas ontwerpt bloemen.

Biologieles is een moderne lesmethode, die leerlingen motiveert en docenten inspireert met nieuwe lesvormen en betrouwbare tools. Ontdek de betrouwbare basis en de mogelijkheid om je vak te vernieuwen in deze nieuwe, complete lesmethode voor alle niveaus van het voortgezet onderwijs.

Probeer nu vrijblijvend