Al duizenden leerlingen werken met Biologieles.nl. We hebben de betrokken biologiedocenten in een enquête gevraagd naar hun ervaringen met deze biologie lesmethode. Ze geven gemiddeld een acht voor hun ervaringen met Biologieles.nl op school. In deze blog delen we de feedback. Wat waarderen docenten aan het gebruik van Biologieles.nl als lesmethode?

Reden 1: Bondige leerstof

Kern van de biologie
Bij de vraag naar de pluspunten van Biologieles.nl wordt de bondige en duidelijke leerstof het meest genoemd. Hierdoor zien leerlingen snel waar het om gaat. Wat ook helpt is dat Biologieles.nl tot 25% minder begrippen behandelt dan traditionele biologie lesmethodes. Hierdoor ontstaat er, binnen de kerndoelen van SLO, ruimte voor de essentie van het vak.

“Duidelijke taal in de methode, erg concreet en zonder opsmuk, heel fijn! Het beeldmateriaal is prima.”
Erik Slingerland, Globe College
“De leerstof sluit goed aan bij de belevingswereld. Omdat de leerstof zich beperkt zich tot de kern is er minder ruis.”
Patrick Huisman, Dalton Lyceum Barendrecht

Reden 2: Duidelijk en overzichtelijk

Zelfstandig werken
Bij de pluspunten wordt de overzichtelijke opzet vaak genoemd. Door de duidelijke structuur kunnen leerlingen zelfstandig(er) werken, en zich stapsgewijs de stof eigen maken. Hierdoor heb je als docent meer keuze hoe je het vak biologie geeft: klassikaal, zelfstandig, gepersonaliseerd of een combinatie hiervan.

“De leerlingen kunnen zelfstandig in hun eigen tempo de opgaven maken.”
Bas van Gestel, Scholengemeenschap Bonaire

Reden 3: Variatie in werkvormen

Activeren en motiveren
Naast de traditionele leerlijn met leerstof en opdrachten, maken Biologieles.nl-docenten ook gebruik van andere werkvormen in de methode. Zo laten de meeste scholen hun leerlingen actief aan de slag gaan met de ontwerpopdrachten. En 70% van de docenten zet regelmatig tot vaak de videocontexten in als opening van de paragraaf.

“In de lesmethode staan leuke, activerende werkvormen: de Energizers.”
Janny de Wit, Tabor College Werenfridus

Reden 4: Spannend moordthema 

Contextueel leren
In het contextuele thema 2 ‘Moord op het Darwin College’ kunnen leerlingen in de rol van detective een moord oplossen. Tenminste, als ze de onderzoeksvaardigheden goed aanleren en toepassen. In de enquête geeft 80% van de docenten aan dat deze verhalende vorm een positieve manier is voor leerlingen om met het vak om te gaan.

“Het verhaal gaat over een stukje van de echte wereld, het toepassen van onderzoek. Leerlingen zien waarom ze het moeten doen en dat motiveert. Je merkt dat ze ermee aan de gang willen.”
Marcel van Rijckevorsel, Dalton Lyceum Barendrecht

Reden 5: Goede support

Snelle reactie
De support van Biologieles.nl en de bijbehorende digitale leeromgeving Learnbeat wordt door de meeste docenten als goed beoordeeld. We reageren snel, en bij Biologieles.nl is er altijd een vakinhoudelijke bioloog beschikbaar om de vragen te bespreken.

“De support is top!”
Pauline Kempers, Strabrecht College
Wil je de lesmaterialen van Biologieles.nl zelf bekijken?
Dat kan met de gratis proeflicentie.
Probeer vrijblijvend