Leerdoelgericht leren als leerling

Je maakt opdrachten, maar werkt aan leerdoelen! Bij elke paragraaf kun je leerdoelen behalen en afvinken. Krijg jij alles op groen?

Bestel gratis leerlinglicentie

Differentiëren als docent

Dakpanklassen? Differentiëren op niveau? Met het dashboard van alle leerlingen heb je snel overzicht over vorderingen en niveau.

Rondleiding door dashboard

Meer keuze in leermiddelen

Met inzicht leg je het fundament voor doelgerichte differentiatie in het onderwijs. Voor de uitvoering biedt Biologieles.nl variatie in leermiddelen voor maatwerk. Zo kunnen leerlingen de basisroute zelfstandig of klassikaal doorlopen. Daarnaast kun je kiezen uit een didactische gereedschapskist, die is afgestemd op de leerlijn en leerdoelen.

Je kunt differentiëren met:

  • Energizers
  • Ontwerp-paragrafen
  • Openingscontexten
  • Plus-opgaven
  • Onderzoeksopdrachten
  • Practica

Zo kun je het onderwijs geven dat het beste past bij jou en je leerlingen.