Hoe krijg je voldoende inzicht voor formatieve evaluatie, of om te differentiëren in dakpanklassen? In dit geanonimiseerde voorbeeld van een dakpanklas vmbo basis-kader kun de verschillen tussen leerlingen zien via de beheersing van leerdoelen. Dit leerdoelen-overzicht komt tot stand tijdens het maken van paragrafen.

Het leerlingen-dashboard geeft de vorderingen van leerlingen weer op het niveau van opgaven. De systematiek is te vergelijken met RTTI of Bloom:

  • Kennis en Begrip gaan erover of een leerling geleerd heeft en de leerstof kent.
  • Toepassing en Inzicht gaan over meer uitdagende opgaven. De leerling kan kennis toepassen in een nieuwe context of op een hoger niveau.

Leerling 1: meer uitdaging nodig
Khalil doorloopt deze dakpanklas op zijn sloffen. Hij presteert zelfs beter bij de meer uitdagende opgaven (toepassing), dan bij het reproduceren van de leerstof (kennis en begrip). Je kunt hem uitdagen met plusopgaven en kijken of het niveau vmbo GT beter bij hem past.

Leerling 2: de allrounder
Lotte kent de leerstof (kennis en begrip) en kan deze toepassen op een hoger niveau (toepassing en inzicht). Ze is een echte allrounder. Vanuit de dakpanklas vmbo basis-kader kan ze waarschijnlijk goed doorstromen naar het niveau kader.

Leerlingen 3-5: oefenen met contexten
Nick, Ruben en Sanne leren voldoende, maar worstelen met de meer uitdagende opgaven. Vooral Sanne heeft moeite met toepassing en inzicht. Waarschijnlijk komt ze in de bovenbouw het beste tot haar recht in de vmbo basis. Voor al deze leerlingen geldt: richt je niet alleen op meer leren, maar ga ook oefenen met contexten en meer uitdagende opgaven.

Leerling 6: begin eens met de leerstof
Tim is een leerling die je waarschijnlijk al opvalt in de klas. Hij kent op dit moment de leerstof onvoldoende om het thema goed te kunnen maken.

Biologieles.nl is een moderne lesmethode die inspireert, uitdaagt en ondersteunt om het beste resultaat te halen. Hiervoor kun leerboeken en een digitale leeromgeving inzetten.

Probeer nu vrijblijvend