Bij de start van elk thema overleggen we als redactie van Biologieles.nl over de leerlijn: de volgorde waarin we de leerstof en leerdoelen behandelen. Dit is de leerlijn van het thema Erfelijkheid en evolutie.

10.1: Iedereen is anders

Hoeveel lijk je op je ouders? Met deze herkenbare vraag start het thema ‘Erfelijkheid en evolutie’. Vanuit verschillen en overeenkomsten in uiterlijk (fenotype) zetten leerlingen de stap naar het genotype. Zo maken ze kennis met de erfelijke eigenschappen die het uiterlijk verklaren. Ook leren ze hoe variatie tot stand komt door geslachtelijke voortplanting.

10.2: Het DNA ontcijferd

In deze paragraaf maken leerlingen van havo, vwo en gymnasium meer in detail kennis met de werking van het DNA. Zo kunnen ze beter verklaren hoe erfelijke eigenschappen tot stand komen. Ze leren hoe het DNA vertaald wordt in eiwitten, en hoe mutaties en recombinaties dit proces kunnen beïnvloeden.

10.3: Evolutie

Vanuit verschillen tussen individuen is het voor leerlingen eenvoudiger om de de stap te zetten naar de verschillen tussen soorten. Deze verschillen komen tot stand door één van de drijvende krachten achter het leven op aarde: evolutie. Leerlingen leren om de evolutie te verklaren vanuit natuurlijke selectie en de genetische variatie binnen soorten.

10.4: Tijdperken en stambomen

De evolutie is het beste zichtbaar op grotere tijdschalen. In deze paragraaf maken leerlingen kennis met een aantal belangrijke periodes in de geschiedenis van het leven op aarde. Ook leren ze om door middel van stambomen het verband te leggen tussen de verschillende soorten die de aarde bewoond hebben.

10.5: Sleutelen aan DNA

Deze paragraaf gaat over één van de meest revolutionaire ontwikkelingen binnen de wetenschap: de biotechnologie. Leerlingen maken kennis met de mogelijkheden om DNA te veranderen, en zo de erfelijke eigenschappen van individuen of soorten te beïnvloeden. Dit biedt grote kansen voor de medische wetenschap en voedselvoorziening, maar kan ook misbruikt worden. Is in de toekomst iedereen nog anders?

Biologieles.nl is een moderne lesmethode die inspireert, uitdaagt en ondersteunt om het beste resultaat te halen. Hiervoor kun leerboeken en een digitale leeromgeving inzetten.

Probeer nu vrijblijvend