Zijn jouw leerlingen bijna klaar met de biologie onderbouw? En wil je deze afronden met leuke en uitdagende online onderbouw quiz? Meld je dan aan voor het online oefenen met de Biologie Olympiade Junior, en ga van start wanneer jij dat wilt. Je kunt deze online oefenopgaven doen met je klas, de hele school of een aantal leerlingen.

De Biologie Olympiade Junior stelt samen met biologieles.nl online oefenvragen uit het olympiade archief beschikbaar. Aanmelden voor de volgende olympiade editie van 2023 kan vanaf volgend schooljaar via www.biologieolympiade.nl.