Gratis ontwerpopdracht ‘Bloem van de toekomst’

Maak kennis met de natuurwetenschappelijke vaardigheid ontwerpen met deze gratis ontwerpopdracht  ‘Bloem van de toekomst’. Tijdens deze activerende opdracht combineren leerlingen vakkennis en vaardigheden om een concreet probleem op te lossen. In dit geval: hoe kan een bloem bestoven worden door zoogdieren in plaats van insecten?

Ontwerpposter

Omschrijving ontwerpopdracht

Stimuleer de creativiteit van je leerlingen bij het onderwerp Bloemen, vruchten en zaden met de ontwerpopdracht ‘Bloem van de toekomst’. Bij deze opdracht werken leerlingen samen om een nieuwe bloem te ontwerpen, eentje waar de bestuiving plaatsvindt door zoogdieren.

Bij deze opdracht werken leerlingen samen om een nieuwe bloem te ontwerpen, eentje waar de bestuiving plaatsvindt door zoogdieren. Dat mogen bijvoorbeeld koeien, katten of honden zijn, maar ook mensen. Ze kunnen zelfs kiezen voor een bepaald type mensen. Waar zou de bloem groeien die wordt bestoven door postbodes?

Tijdens deze oefening passen leerlingen de kennis van bloemen -en bestuiving toe op een hoger niveau. Ook oefenen ze met belangrijke vaardigheden en denkwijzen, zoals samenwerken, oplossingsgericht denken, en vorm-functie-denken.

 • Kennis en denkwijzen:
  • De leerling kan omschrijven hoe kruisbestuiving plaatsvindt bij de ontworpen bloem.
  • De leerling kan onderdelen van de ontworpen bloem en hun functie omschrijven, zoals (delen die vergelijkbaar zijn met) stamper, meeldraden, stuifmeel, kroonbladeren, vruchtbeginsel en zaadbeginsel.
  • De leerling kan de vorm van de bloem relateren aan de functie.
 • Ontwerpvaardigheden
  • De leerling vertelt wat de belangrijkste functie van het ontwerp is.
  • De leerling maakt schetsen van een aantal ideeën voor een ontwerp.
  • De leerling combineert deeluitwerkingen tot één ontwerpvoorstel.
  • De leerling werkt volgens het werkplan.
 • Overige vaardigheden
  • Samenwerken
  • Informatievaardigheden

De opdracht kan gemaakt worden in één lesuur. Eventueel kunnen leerlingen de opdracht afronden als huiswerk, en de resultaten de les erna presenteren.

Lesmateriaal aanvragen

Je kunt het lesmateriaal aanvragen via het onderstaande formulier. Je ontvangt dan een docentenhandleiding, een opdrachtenformulier voor leerlingen, en een pdf van het ontwerpblad. Deze materialen mag je, voor gebruik op school, onbeperkt printen en kopiëren!