Hoe geef je algemene vaardigheden zoals communiceren en informatievaardigheden een duidelijke plek in het biologie-onderwijs? In deze blog nemen we je mee langs de stappen die je leerlingen kunt laten maken in de opdracht ‘Maak je eigen nepnieuws’.

1: Introduceer opdracht  ‘Maak je eigen nepnieuws’

Tijdens de introductie van ‘Maak je eigen nepnieuws’ verdiepen leerlingen zich in de eigenschappen van nepnieuws. Zo beginnen leerlingen de praktische opdracht vanuit een realistische context.

Tips uitvoering
De introductie leent zich goed voor een gesprek tussen leerlingen. Ben jij wel eens in nepnieuws getrapt? Hoe kun je nepnieuws herkennen?

2: Geef biologische vakkennis

Elk nieuwsbericht heeft inhoud, zelfs als deze niet klopt. In deze opdracht heeft het nepnieuws betrekking op de paragraaf ‘Bewegen’ van het openingsthema ‘De mens’.

Tips uitvoering
Je kunt leerlingen de leerstof van tevoren laten bestuderen. Je kunt ook wachten tot leerlingen biologische kennis nodig hebben voor de praktische opdracht, en ze het dan laten opzoeken.

3: Geef stellingen met nepnieuws

De stellingen met nepniews hebben betrekking hebben op de paragraaf ‘Bewegen’. Zo komen been en kraakbeen aan bod in de stelling: “Professionele turners ontwikkelen steeds meer kraakbeen in hun werkvelkolom. Zo kunnen ze soepel bewegen.”

Tips uitvoering
Door andere stellingen te kiezen, kun je deze opdracht ook koppelen aan andere biologische onderwerpen. Zorg ervoor dat belangrijke biologische begrippen een rol spelen in het nieuwsbericht.

4: Zoek de biologische kern van waarheid

Om te voorkomen dat leerlingen zich verliezen in creatief nepnieuws, worden ze uitgedaagd om hun stelling te koppelen aan de biologie. Zo wordt de vakinhoud zo goed mogelijk geborgd.

Tips uitvoering
In de leertekst zoeken leerlingen naar drie biologische feiten die betrekking hebben op de stelling. Deze biologie kunnen ze later gebruiken om hun nieuwsbericht zo overtuigend mogelijk te maken.

5: Bepaal media en doelgroep

Nepnieuws staat niet op zichzelf. Het komt pas volledig tot zijn recht in een medium, en voor de juiste doelgroep.

Tips uitvoering
Als laatste stap in de voorbereiding kiezen leerlingen een mediaplatform en een doelgroep voor wie ze het nepnieuws ontwikkelen. Zo komen ze in aanraking met verschillende leerdoelen op het vlak van communiceren.

6: Hou een brainstorm 

De voorbereiding is afgerond. Tijdens de brainstorm ontwikkelen leerlingen zoveel mogelijk verschillende ideeën voor hun nieuwsbericht.

Tips uitvoering
Zorg ervoor dat leerlingen zich tijdens de brainstorm veilig voelen om zoveel mogelijk ideeën te delen. Pas in een volgende stap wordt gekeken welke ideeën haalbaar zijn (voldoen aan het programma van eisen) en worden uitgewerkt.

7: Maak het nepnieuws

In deze stap maken leerlingen het nepnieuws. Dit is voor leerlingen leuk om te doen, en geeft je als docent een concreet product om te beoordelen.

Tips uitvoering
In deze opdracht voeren leerlingen het idee uit als film. Natuurlijk kun je er ook voor kiezen om dit te doen als geschreven tekst, of om leerlingen zelf te laten kiezen.

8: Reflectie en beoordeling

Met de bijgevoegde rubrics is het mogelijk om deze opdracht te beoordelen op proces, product en vakinhoud.

Tips uitvoering
Bespreek bij de start met leerlingen hoe deze opdracht beoordeeld wordt. Dat kan formatief en summatief. Ook kun je ervoor kiezen het deel te laten uitmaken van het schoolexamen.

Wil je deze en andere praktische opdrachten zien?
Dat kan ik de proeflicentie van Biologieles.nl.
Bekijk vrijblijvend de digitale leeromgeving