Het beste lesmateriaal ontwikkel je samen. Daarom komen we bij de start van elk thema met zoveel mogelijk auteurs bij elkaar om de opzet en invulling van het thema te bespreken.

Deze zomermeeting was extra bijzonder. Niet alleen omdat we elkaar door corona alweer even niet ‘live’ gezien hadden – en we aan een enorm lange tafel zaten – maar ook omdat we de leerlijn van heel leerjaar 2 hebben opgezet.

En wat een mooie leerlijn gaat het worden! Naast een stapsgewijze opbouw van kennis richten we ons ook andere facetten van goed onderwijs, zoals het motiveren van leerlingen. Zo beginnen we leerjaar 2 met het thema “Voeding, vertering en verbranding”. Dit is een toegankelijk en herkenbaar onderwerp voor leerlingen, waardoor ze gemotiveerd aan het jaar beginnen.

Probeer nu vrijblijvend

Biologieles.nl is een moderne en resultaatgerichte lesmethode, die leerlingen motiveert en docenten vanuit een vertrouwde basis inspireert met nieuwe lesvormen. Probeer gratis de nieuwe en betaalbare lesmethode voor alle niveaus van het voortgezet onderwijs.

Probeer nu vrijblijvend