Verhoog het leerrendement van je biologie onderwijs

Hoe activeer jij je leerlingen?

Naast leerstof en opgaven, beschik je met Biologieles.nl over een toolbox met activerende en motiverende werkvormen.

Ontwerpen

Ontwerpen

Geef creativiteit de ruimte met de vaardigheid ontwerpen. Leerlingen lossen in teams een ontwerpvraag op door biologische vakkennis toe te passen in een ontwerp.

Onderzoeken

Onderzoeken

Leerlingen doorlopen een actueel, wetenschappelijk onderzoek. Via vaste onderzoeksstappen vullen ze de ‘ontbrekende’ gaten in om het onderzoek compleet te krijgen.

Ontdekken

Ontdekken

Van drugshonden op school tot een dove dj. Elke paragraaf start met een levensechte videocontext. De uitdagende vraag stimuleert leerlingen om de leerstof te ontdekken.

Flitskaarten

Flitskaarten

Met flitskaarten kunnen leerlingen alle begrippen uit het thema oefenen. Leerlingen kunnen kiezen uit draaikaartjes, open vragen of multiple choice.

Practica en onderzoeken

Practica

Via practica doen leerlingen waarnemingen om zo te zien, voelen, ruiken of proeven wat biologie echt is. Ze leren gestructureerd werken en praktische vaardigheden.

Energizers biologie

Energizers

Van elkaar beplakken met geeltjes tot bacterie tikkertje. Deze verrassende activiteiten laten leerlingen op actieve en sociale wijze de biologie beleven.

Moordonderzoek concept-context onderwijs

Een spannend onderzoek waarin leerlingen de hoofdrol spelen

Wie is de dader?

Met thema 2 ‘Moord op het Darwin College’ kruipen leerlingen in de huid van een detective om een moord op te lossen. Alleen door het aanleren en toepassen van de juiste onderzoeksvaardigheden, vinden ze de dader.

Probeer actieve werkvormen in de leeromgeving